Coherente EMV Bescherming
 
In eerste instantie wilde Blushield een apparaat ontwikkelen dat mensen zou beschermen tegen de schadelijke effecten van elektromagnetische velden. En dat doet het, maar wat de ontwikkelaars van Blushield niet verwacht hadden is dat het veel meer doet dan dat!
 
Zij ontdekten dat het coherentie (eenheid, evenwicht, stabiliteit) creëert in het leven van mensen. In de vorm van een betere gezondheid, een betere emotionele stabiliteit, toegenomen gevoel van welzijn en meer geluk. Wat de verandering in iemands leven ook was, het heeft bijgedragen tot het welzijn van de gebruikers op een holistisch manier.
 
In feite bewerkstelligt het apparaat de verandering niet zelf. Wat men heeft ontdekt is dat de Blushield de juiste omstandigheden creëert om verandering te laten plaatsvinden; als een katalysator. Een katalysator is betrokken bij een reactie, maar wordt nooit opgebruikt. Wat een katalysator doet, is verhoging van je energieniveau in zo’n mate dat we een verandering kunnen doormaken, we hebben meer bronnen en meer kracht om een positieve ​​verandering in te zetten. Door het lichaam te bevrijden van stress gerelateerd aan elektromagnetische velden werd de balans terug in het leven van mensen gebracht. Deze balans kan zich uiten in bijvoorbeeld het normaliseren van de bloeddruk, blijdschap, betere nachtrust, etc. Het kan zelfs effect hebben op niet-levende zaken, zoals een auto die beter gaat lopen.
 
De Blushield induceert coherentie in de omgeving waarin het wordt gebruikt. Daardoor hebben incoherente velden minder effect op het lichaam. Niets is 100% effectief, maar wij geloven dat Blushield erg effectief is in het verminderen van de negatieve effecten van incoherente velden op ons emotioneel en lichamelijk welzijn.

Ons lichaam zal van nature onmiddellijk reageren op coherente velden en positieve milieu-invloeden. Daarentegen vergt het wat tijd voordat het lichaam gaat reageren op eventuele negatieve frequenties of omgevingsinvloeden, juist omdat ze moeilijker herkenbaar zijn. Dus het opzetten van een positief coherent veld is erg belangrijk voor ons om een ​​gezond evenwicht te handhaven; zowel geestelijk als lichamelijk. Je kunt gewoon dit doen met behulp van een Blushield.
 
Coherentie in ons leven
Coherentie ons leven kan zich presenteren in verschillende vormen, bijvoorbeeld:
 • Positieve mensen
 • Goede voeding
 • Overvloed
 • Gezondheid
 • Geluk
 • Diverse mineralen
 • Stabiele relaties
 • Natuurlijke omgeving
 • Blushield
 Incoherentie
Aan de andere kant worden wij geconfronteerd met allerlei vormen van incoherentie in ons leven, waarvan wij ons al dan niet bewust zijn:
 • Negatieve mensen
 • Slechte voeding
 • Gebrek
 • Ziekte
 • Droefheid
 • Instabiele relaties
 • Stedelijke omgeving
 • EMV, WiFi, radiogolven
 • Slimme meters
 • Smartphones
 • Volle maan invloed
 • Planeetstanden
Blushield creëert Coherentie
De Blushield zendt een coherent veld uit dat invloed zal hebben op incoherente zaken of mensen in onze lokale omgeving. Portables zijn goed voor onderweg en buitenshuis. De plug-in modellen zijn ontworpen om van uw hele huis of kantoor een coherente omgeving te maken. 
Aanvankelijk verandert een incoherente omgeving niet plotseling met de introductie van een coherent veld, maar een verandering wordt wel degelijk teweeg gebracht als een Blushield in de lokale omgeving wordt geïntroduceerd. Het kan een paar dagen duren voor deze verandering geëffectueerd is, maar deze verandering heeft wel een blijvend effect.

Het kan enkele dagen tot enkele weken duren voor je lichaam zich aangepast heeft aan de nieuwe coherentie in de leefomgeving. Zodra je echter gewend bent zal incoherentie in de 'normale' wereld (buiten het coherent veld) meer merkbaar worden, vooral voor gevoelige personen. 
Sommige mensen zijn echter zo gewend aan incoherentie dat ze enigszins verdoofd zijn geraakt en zijn misschien minder gevoelig. Daardoor worden veranderingen soms niet opgemerkt.
 
Coherentie bij Planten en Dieren
Het coherente veld dat de Blushield uitzendt is ontworpen met behulp van natuurlijke wetten en principes. De effecten zijn zeer duidelijk te zien bij planten en dieren en resulteren in betere plantengroei en dierenwelzijn. Ook planten en dieren worden beïnvloed door incoherente factoren in hun omgeving. Alle levende wezens profiteren van coherentie en daarom profiteren ze allemaal van de Blushield. Dit sluit nocebo of placebo effecten uit van het gebruik van deze apparatuur uit.
 
Start vandaag
Stel je een wereld voor zonder incoherentie; er zouden geen negativiteit, geen oorlogen, geen verdriet en geen ziekte zijn. Natuurlijk is dit een onrealistische weergave en daarnaast hebben de meeste mensen contrast nodig. Met moet ook ongeluk ervaren om te begrijpen wat het is om gelukkig te zijn. Maar zou het niet mooi zijn als u uw eigen coherentie kunt creëren door het toevoegen van een factor die deze coherentie bevordert. Wij geloven dat dat is wat Blushield doet.
 
Stelt u zich eens een wereld voor die grotendeels coherent is. Het creëren van coherentie op een persoonlijk niveau en binnen de omgeving waarin we leven en werken, is een stap in de goede richting.  Als we dit kunnen initiëren met behulp van een invloed (Blushield) om de coherentie is dit een mooi beging. De rest is aan ons. Als we de energie hebben om meer coherentie in ons eigen leven te krijgen, zullen de mensen om heen zich ook beter gaan voelen. We kunnen in ieder geval beginnen om een positieve verandering voor ons zelf te maken, één persoon tegelijk. Wij nodigen u uit in onze zoektocht naar een coherent wereld. Blushield is hierin een goede start!